top of page

Ortopedik Rehabilitasyon

              Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir terim olup, sözcük anlamı kaybedilen bedensel işlevlerin yeniden kazandırılmasıdır. Fizik tedaviye göre rehabilitasyon, daha uzun ve hastanın da aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını gerektiren bir süreçtir

              Ortopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında özelleşmiş bir alt uygulamadır. Amaç koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmaktır.

              Bel, boyun rahatsızlıkları, Menüsküs Yırtıkları, Bağ yaralanmaları, Burkulmalar, ezilmeler, kas ve tendon zorlanmaları, Omuz, diz yaralanmaları, kırık, çıkık sonrası rehabilitasyon, kalça, diz protezleri vs…gibi hastalıklar ortopedik rehabilitasyon içine giren problemlerdendir.

             Ortopedik rehabilitasyon’un amaçları kısa ve uzun süreli amaçlar olarak iki başlık altında incelenir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Kısa süreli amaçlar;

 • İlgili sahayı korumak,

 • Aktivite düzeyini azaltmak ve dinlenmek,

 • Ağrıyı dindirmek,

 • Varsa inflamasyonu azaltmak,

 • İntrakapsuler efüzyonu(kanama)/synoviti azaltmak,

 • Ekstrakapsüler ödemi azaltmak,

 • Eklem hareketliliğini sağlamak,

 • Hastaya bilgi alam konusunda yardımcı olmak ve hastayı eğitmektir 

Uzun süreli amaçlar;

 • Muskulotendinöz fleksibiliteyi(kasın normal uzunluk yada esnekliği) arttırmak,

 • Kas kuvvetini arttırmak,

 • Kas gücünü geliştirmek,

 • Kas enduransını işlevsel kılmak,

 • KVS enduransını arttırmak,

 • Denge, proprioception ve kinestetik duyuyu geliştirmek,

 • İşlevsel uygulamalara progresif geri dönüşü sağlamak, hastayı yaptığı sporlara ve günlük aktivitelerine yavaş yavaş geri döndürmek.

            Ortopedik hastalıklar fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra hastaya özel rehabilitasyon programı oluşturmaktadır. Oluşturulan program fizyoterapist ve hastanın birebir çalışmasıyla ilerler. Program süresince hastanın gereksinimleri ve fonksiyonelliğindeki gelişim, rehabilitasyon ekibi tarafından izlenerek tedavide gerekli düzenlemeler yapılır.

            Ortopedik rehabilitasyonda kişinin işlevsel düzeyinin arttırılmasının yanı sıra aktif yaşama yavaş yavaş dönmesi amaçlanmaktadır. Germe, güçlendirme, eklem hareket açıklığı egzersizleri, yürüme eğitimi, fizik tedavi ajanları, ortez ve yardımcı cihazların kullanımı uygulanan rehabilitasyon yöntemleri arasında görülebilir. Tüm bu uygulamalarla ortopedik problemin neden olduğu ağrı ve şişlik azaltılıp doku iyileşmesi hızlandırılırken eklem hareketliliği, kas kuvveti ve dayanıklılığı arttırılır. Gerektiğinde yardımcı cihazlar ile de sakatlıkların engellenmesi sağlanır.

bottom of page