top of page
PEG veya NG SONDA ile Beslenme

PEG veya Nazogastrik Sonda ile beslenme

Demans/Alzheimer hastalarının beslenmesi,

Çiğneme/yutma zorluğu olan hastaların beslenmesi gibi. durumlarda yaşlılarımızın beslenmesi farklılıklar gösterir.

Bakım merkezimizde tüm bunlara dikkat ederek diyetisyen onaylı menülerden sağlıklı beslenme programları hazırlarız.

PEG Nedir; Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir.

 

Yutma güçlüğü çeken, iştah problemleri olan, ağızdan yeteri kadar beslenmeyen hastalar PEG’den faydalanabilir. Bu hedefler göz önüne alındığında, Perkütan Endoskopik Gastrostomi tüp kullanımı çok geniş hasta grubunu kapsamaktadır. Aşağıda bu hastalıklar için çeşitli örnekler verilmektedir.

 

• Kulak, burun ve boğaz bölgesinde ya da yemek borusu ve mide kaynaklı bazı tıkayıcı tümörler

• Alzheimer gibi hastalıkların ileri evresinde, Serebrovasküler inme (felç) ya da kafa travması sonrası yutma güçlüğü, yutamama durumlarında ve beyin tümörü, Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda kullanımı gerekebilir.

Nazogastrik tüp uygulaması sık kullanılan bir uygulamadır ve plastik veya silikon bir kateterin burun deliğinden sokulup yutak ve özefagustan geçirilerek mide içerisine yerleştirmesi işlemidir. Beslenmenin bozulduğu ya da bilincin kapandığı durumlarda bu yöntemle beslenme desteklenebilir.

bottom of page