top of page

Candan Bakım - bakım hizmetlerinde kaliteleşmede öncü - - sağlık ve bakımı harmanlayan hizmet sunumu -

Vizyonumuz

Sürekli iyileştirme kapsamında öncelikle bölgesel alanda tercih edilen bir bakım merkezi olabilmek için gerekli yatırım ve planlamaları yapan engellileri topluma kazandırmak için yaptığı faaliyetlerle diğer bakım merkezlerine örnek olan, en yeni teknolojileri kullanarak altyapısını modernize eden, marka değerini sürekli koruyan, son gelişmeleri takip eden bir kuruluş olmak.

Misyonumuz

 

Kuruluşumuz; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından onayları verilmiş, bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin, bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için personelimiz ve engellilerimiz ile bir aile ortamı içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tüm yasal mevzuat şartlarına bağlı kalarak engelli bakım hizmetlerini, insani değerleri en önde tutarak gerçekleştiren sosyal bir kuruluştur.

İlkelerimiz                                                                                                             

 • Bağımsızlık
  Bireyler;
  *Beslenme, barınma, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlık bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmalıdır    Bu gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ailelerinden ve toplumun her kesiminden destek almalıdır.
  *Yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına sahip olmalıdır.
  *Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır.
  *Yaşadıkları çevre aynı zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar sunmalıdır.                                                                                                         

 • Katılım 
  Bireyler;
  *Toplumla ilişkilerini sürdürmelidir.
  *Refah düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır.
  *Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklere gönüllü olarak katılımda bulunmalı ve hizmet edebilmelidir                                                                                            

 • Bakım 
  Bireyler;
  *Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri verilmelidir.
  *Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir.
  *Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek sağlık bakımına sahip olmalıdır.
  *İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon  hizmeti alabilecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır.
  *Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; ihtiyaçlarına, inançlarına, haysiyetlerine, özel yaşamlarına  (mahremiyetlerine), bakımları ve yaşam biçimleri hakkında kendi kararlarını vermelerine tam olarak saygı görmelidir. İnsan haklarından ve temel  özgürlüklerden tam olarak yararlanmalıdır.
   

 • Kendini Gerçekleştirme
  Bireyler;
  *Bireysel potansiyellerini (yetenek ve becerilerini) tam olarak geliştirebilecek fırsatlar yaratmalı, varolan uygulamalardan yararlanmalıdır.
  *Toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir.
   

 • İtibar
  Bireyler;
  *İtibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır.
  *Sömürüden, fiziksel ya da zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır.
  *Hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, özür durumu ya da diğer konumları nedeniyle bir ayırım görmemelidir.
  *Gelir durumları belirleyici bir unsur olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinimleri karşılanacak şekilde uygun hizmetlerden  yararlanmalıdır.

bottom of page