top of page

Nörolojik Rehabilitasyon

 

               Nörolojik Rehabilitasyon, periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda yapılır. Travmalar, enfeksiyonlar, yapısal deformasyonlar, dolaşım problemi ile ortaya çıkan inme ve travma sonucu ortaya çıkan omurilik felci gibi gibi nörolojik hastalıklarda, nörolojik rehabilitasyon mutlaka yapılmalıdır. Hastanın yeniden olabilecek en üst fonksiyonel seviyeye ulaşması için birebir egzersiz çalışmaları ve nörolojik rehabilitasyonda yer alan çeşitli ekipmanları kullanarak rehabilitasyon süreci gerçekleşir.

               Dünya sağlık örgütü sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali şeklinde tanımlamıştır. Sağlığın bozulmasını sırasıyla hastalık, yetersizlik, sakatlık ve engellilik şeklinde adlandırılan bozukluklar izler.

               Yeterli bir nörolojik muayene ve takip sonucu yapılacak olan nörolojik rehabilitasyon adı altındaki tedavi programı, mutlaka hastaya özgü olmalı ve bu program dahilinde hastanın iyileşme süreci çok yakından izlenmeli ve gerekiyorsa değişiklikler yapılmalıdır. Nörolojik rehabilitasyon programı ile hasta bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel, duygusal ve sosyal olarak en üst seviyeye getirilmeye çalışılır. Hasta ne durumda olursa olsun rehabilitasyonun ilk gününden itibaren maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşmak için iş-uğraşı terapisi başlar ve en üst düzey motivasyonla sürdürülür.

 

Hangi hastalıklarda nörolojik rehabilitasyon yapılmalıdır?

Dolaşım sistemi problemleri: Felç (İnme), geçici iskemik atak, beyin kanamaları,

Enfeksiyonlar: Menenjit, Ensefalitis, Çocuk felci ve omurilik hattında yer alan apseler,

Yapısal, travmatik veya nörömuskuler hastalıklar: Beyin ve omurilik tümorleri, nöropatiler, kas distrofileri (Myasthenia gravis ve Gullian-Barre gibi)

Fonksiyonel hastalıklar: Bşağrısı, Epileptik nöbetler, baş dönmesi ve nevralji gibi sinir ağrıları

Dejeneratif hastalıklar: Parkinson, MS, ALS, Huntington Kore ve Alzheimer hastalığı

 

              Rehabilitasyon,  hastayı  yeniden yaşama hazırlayan  tıbbi, fiziksel, pisiko-sosyal ve mesleki girişimlerin  toplamıdır. Amacı, fizyolojik ya da anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu bulunan bir insanın  fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Rehabilitasyon ekibi, FTR uzmanı, nörolog, ortopedist, dahiliye uzmanı, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, uğraşı terapisti, konuşma terapisti, psikologdan oluşmaktadır.

 

Başlıca Nörolojik hastalıklar;

serebrovasküler olay, kafa travmaları, medulla spinalis yaralanmaları, multipl skleroz, musküler distrofi ve myopati, serebral palsi, poliomyelit, periferik sinir lezyonları, parkinson hastalığı, ALS, polinöropatiler, spinoserebellar dejeneratif rahatsızlıklar ve serebellum rahatsızlıkları, myastenia gravis olarak sayılabilir.

bottom of page