top of page

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı

 

                  Yatağa bağımlılık; bireyin kendi gereksinimlerini karşılayabilme ve topluma aktif katılımı için her gün bağımsızca başarabileceği ve üstlenebileceği günlük yaşam aktivitelerinin bir kısmının veya tamamının yapılamaması durumudur.

                 

                  Yatağa Bağımlı hastada oluşabilecek komplikasyonşar şöyle sıralanabilir:

Nörolojikemosyonel Davranış ve Oryantasyon Bozukluğu, Denge Bozukluğu, Depresyon, Uykusuzluk, Anksiyete. Üriner /renal Diürezis, Üriner Enfeksiyon, İdrar Yapmada Zorluk, Üriner Staz, Böbrek Taşı. Gastrointestinal Fekal İmpakşın, Kolon Obstrüksiyonu, Anoreksiya, Konstipasyon. Solunum Hipostatik Pnömoni, Göğüs Kafesi Genişlemesinde Azalma, Sekresyon Birikimi, Solunum Asidozu. Kardiyovasküler Taşikardi, Kardiyak Arrest, Sistemik veya Pulmoner Emboli, Ortostatik Hipotansiyon, Trombüs Oluşumu. Kas-iskelet Atrofi, Kontraktür, Deformite, Fraktür, Kuvvetsizlik, Sırt Ağrısı, Osteoporoz, Ayak düşmesi, Elektriksel Aktivite ve Uyarılmada Eksiklik Deri Basınç Ülserleri, Ödem

                   Yaşamının herhangi bir döneminde, herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hale gelen erişkin bireyler/yaşlılar için, bireye ve mevcut hastalığına özel bakım çerçevesinde profesyonel ekibi ile CANDAN,  insan onuruna yakışır bir biçimde 7/24 şefkatle, nezih bir ortamda, özverili bir hizmet sunar.

bottom of page