top of page

Palyatif Bakım

 

            İnsan ömrü giderek uzuyor. Buna paralel olarak yaşlı ve kronik hastalıkları olan nüfus da giderek artıyor. Bu artış, beraberinde hemen hemen yeni fark edilen ve son yıllarda oluşturulmaya başlanan palyatif (destek) bakım ünitelerinin doğmasın neden oldu. Gelişmiş ülkelerde yaygın olmasına karşın, ülkemizde maalesef yıllarca ihmal edilmiş ve ancak yeni yeni kurulmaya başlamıştır.

            Dünya Sağlık Örgütü'nün 2006 yılında palyatif bakımla ilgili yaptığı tanımlama,“Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım” dır.

            Palyatif bakımda yaşlı ya da hastanın yaşam kalitesi, profesyonel bakımında ve tedavisinde yapılması gerekenler CANDAN’da zamanında, güleryüzle ve şefkatle yapılır. Palyatif bakımın kapsamının genişletilip kronik bakım ve ihtiyaca yönelik yoğun tıbbi bakım ve gözetim anlamında CANDAN Aydın ve Ege Bölgesinde öncü ve devlet politikalarının öngördüğü bir yapılanma içindedir.

bottom of page