top of page

Geriatrik Bakım

 

                   Yirmi birinci yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan birisi nüfusumuzun yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır.

                   Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, ülkemizin yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2012 yılında yüzde 7,5 iken, 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında yüzde 20,8 ve 2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, 2012 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon iken, 2023 yılında 8,6 milyona 2050 yılında 19,5 milyona, 2075 yılında ise 24,7 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

                   Bu verilere bakarak geriatrik bakımda söyleyebileceklerimiz, hastalık ve sağlıksız yaşlanma sonucu toplumda bakıma muhtaç ve ihtiyaç duyan yaşlı sayısının artacağıdır. CANDAN geriatrik bakımda ihtiyaca yönelik eylem planları ve yapısı ile uluslararası standartlara uygun hizmet vermek amacındadır.

                   Bu hizmeti verirken multidisipliner bir yaklaşımla Geriatrik Rehabilitasyonla elele bu işi yapmaktadır. Yaşlının herhangi bir durumda bakım ya da tıbbı tedavisinin devamına ihtiyaç duyduğu durumlarda bunu insan onuruna yakışır bir biçimde sağlık bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan kriterleri gözeterek yapmaktadır

bottom of page