top of page
Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi Nedir?

Kendi ülkesinden bir başka ülkeye tedavi amaçlı seyahat edilmesine Sağlık turizmi denir. Bunu yapan kişiye de Sağlık Turisti denir.

Sağlık Turizminin Sebepleri

Ülkesinin dışında teknolojik sağlık hizmetleri ve profesyonel personelin daha kolay ulaşılabilir olması

Tedavi ve Tatilini bir arada yapabilme imkânı

Sağlık hizmetlerini kendi ülkesinden daha uyguna yaptırabilmesi

Yeni yerleri keşfetme arzusu

Sağlık hizmetini daha kaliteli alabileceğini bilmesi

Sosyal sebeplerden ötürü tedavisinin kendi ülkesinde bilinmesini istememesi

Tedavisinin kendi ülkesinde mümkün olmaması

Kronik hastaların, engellilerin ve yaşlıların doğal ortamlarda hayatlarını geçirmek istemesi ve burada tedavi görmek istemeleri

Hayata tutunma ve yaşam isteği

Daha iyi imkanları ülkesi dışında bulabileceği düşüncesi

 

Sağlık Turizmini üç kategoride sınıflandırabiliriz.

Medikal - Tıbbi Turizm ( Hastane veya Kliniklerde tedavi)
Termal Turizm ( Rehabilitasyon veya Dinlenme amaçlı Termal tesislerde yapılan doğal tedavi )
Engelli ve Yaşlı Turizmi ( Yaylalarda veya Geriatrik Tedavi Merkezinde uzun süreli konaklama )

Medikal Turizm ( Tıp Turizmi )

Türkiye’de son yıllarda açılan Hastane ve Kliniklerin dünya çapında başarılar kazanması ve diğer ülkelere göre daha uygun fiyatlarla ve kendi alanlarında deneyimli doktor ve sağlık personellerinin artmasıyla Medikal Turizm alanında yurtdışından gelen tedavi taleplerinin artmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de Sağlık merkezlerinin ve Hastanelerin şehir merkezlerinde ve konaklama yapılan otellerle yakın mesafede olması İstanbul ve diğer şehirlerin doğal ve tarihi güzelliklerini görebilme imkanı sunmaktadır.

Türkiye’de Tıbbi Tedavi

Türkiye ye tedavi amaçlı gelen hastalar genelde Estetik Cerrahi, Saç Ekimi, Göz Tedavileri, Ağız ve Diş Tedavisi, Organ Nakli, Tüp Bebek Tedavisi ve Kardioloji gibi branşlarda tercih etmektedirler.

Termal Turizm

Termal Turizm; termomineral su banyosu, soluma, içme, çamur banyosu, fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet psikotedavi gibi tedavi türlerinin yanında termal sularda eğlence ile oluşan turizm şeklidir.

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Avrupa da kaynak potansiyeli bakımından birinci sırada yer almaktadır. Türkiye nin her tarafında farklı termal tesisler bulmak mümkündür. Alpin – Orojenik Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye aynı zamanda önemli bir jeo termal kuşak üzerinde yer almaktadır. Türkiye de 500 ün şifalı olduğu bilinen 1500 ün üzerinde kaynaktan beslenen termal sular sıcaklık derecesi, kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle Avrupa daki termal sulardan daha üstün özelliklere sahiptir.

Sıcaklıkları 20 ile 110 derece arasında olup debileri 2 – 500 lt / sn. arasında değişen 1500’ün üzerinde kaynağa sahip olan Türkiye bu bakımdan dünyada ilk 7 ülke arasındadır.

Türkiye yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip termal kaynakları zengin kültürel, doğal ve iklim özellikleri sayesinde benzersiz bir tatil ve tedavi bileşimi sunmaktadır.

Anadolu da eski çağlarda itibaren termal sulardan faydalanılmıştır. Hatta bazı yerleşimler termal özelliklerinden dolayı termal kaplıcaların kenarlarında kurulmuştur. Hierapolis antik kenti Pamukkale yakınlarında termal kaynakların yanında kurulmuştur.

Türkiye deki Termal Tesislerin Özellikleri ve faydaları:

 • 12 ay kullanılabilir olması

 • Kaliteli tesislerin olması

 • Termal Tesislerde tedavi amaçlı kullanımının yanı sıra eğlence ve dinlenme olanaklarının sunulması

 • Termal sularda tedavinin yanı sıra denizlere yakın olması sebebiyle diğer turizm faaliyetleriyle entegre olabilmesi.

Termal Suların ( Kaplıcaların ) Faydalı olduğu hastalıklar:

 • Solunum sistemi hastalıkları

 • Astım Bronşit, kronik bronşit gibi..

 • Cilt Hastalıkları

 • Egzema, Akne, Sedef Hastalığı

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Kireçlenme, Eklem hastalıkları, Romatizmalar

 • Kalp Dolaşım Sistemi Hastalıkları

 • Kalp Yetmezliği, Dolaşım Bozuklukları, Hipertansiyon, Arter Hastalıkları

 • Mide, Bağırsak Hastalıkları

 • Mide Hastalıkları, Şeker Hastalığı, Diyabet, Obezite, Gut, Karaciğer Yetmezliği Tedavisi.

 • Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları

 • Kronik Sistit, Kronik Böbrek Taşları, Fonksiyonel Yetmezlik

 • Kadın Doğum Hastalıkları

 • Genital Bölgenin Kronik Hastalıkları, Kısırlık, Ameliyat sonrası Hastalıklar, Ağrılı ve Zor Adet Görme, Genital Akıntı

 • Nörolojik Hastalıklar

 • Omurga Hastalıkları, Travmatik Lezyonlar, İnme Rehabilitasyonu, Romatizmal Hastalıklar, Genel Kas ve Yorgunluk Ağrılarının Tedavisi

 • Detox Etkisi

 • Kişi arınma ve temizlenme ile birlikte bünyesi güçlenerek hastalıkların kötü etkisinden daha kolay kurtulur.

 • Türkiye de Kaplıca tedavisinin en önemli özelliği de insanın yaşam kalitesinin yükseltmesidir.

İletişim - Bilgi - Rezervasyon
+90 506 490 80 65
info@candanbakim.com
Tedavi göreceğiniz doktordan tedavi planını oluşturmak için arayabilirsiniz.
Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunulacak ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacaktır.
Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.

Engelli ve Yaşlı Turizmi

Yaşlılar için Turizm

Endüstriyelleşme ile birlikte insanın yaşam süresi ve kalitesi artış göstermiştir. Bu da yaşlı nüfusun giderek artmasına sebep olmaktadır. Antikçağda ortalama 20 yıl olan yaşam süresi 1900 lerin başlarında 35 yıla 1950 yılında ise 68 yaşa yükseldi. Günümüzde ise özellikle batı toplumlarında yaşam süresi 80 yıl ortalamaya ulaşmıştır. Bunun en önemli sebepleri yeni enerji kaynaklarının kullanılması, suni gübreleme ve gelişen teknoloji tarımda daha çok verim alınmasına ve bireylerin daha iyi beslenmesine, tıb alanındaki ilerlemeler özellikle kitlesel ölümlere yol açan hastalıkların tedavi edilebilir hale gelmesidir.

Gelişmiş toplumlarda yaşlı oranı toplam nüfusun %20 si civarındadır. Sadece Almanya da 65 yaş üstü insan sayısı 20 milyona yakınken bu sayı önümüzdeki 20 yıl içerisinde 40 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir.

Bazı araştırmalara göre yaşlı dediğimiz bu insanlar kendilerine özgü bir kültür oluşturmuşlardır. Günümüzdeki yaşlı profili eskiye göre değişkenlik göstermektedir. Modern yaşlı dediğimiz günümüz yaşlıları artık eskisi gibi evde oturup rahat bir yaşamla hayatını sürdürmek yerine daha aktif bir yaşam sürerek seyahat etmeyi, eğitimi ve doğal ve kültürel etkinliklere atılarak yaşamın sunduğu fırsatlardan yararlanmayı tercih ediyorlar.

Engelliler için Turizm

Günümüzdeki teknolojik ve tıbbi gelişmeler yaşlı nüfusu arttırdığı gibi engelli nüfusunu da arttırmaktadır. Her toplumda ortalama nüfusun %10 u engelliler oluşturmaktadır. Engellilerin çok azı doğuştan olup, geneli yetişkin çağında ortaya çıkan bir sebepten dolayı engellidir.

Gelişmiş ülkeler engelli insanların sosyal ve ekonomik gereksinimlerin büyük ölçüde karşılayacak düzenlemeleri yaptıkları için engellilerin yurtdışına seyahat etmeleri ekonomik yönden bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla bir engellinin yabancı bir ülkeye seyahat etmesindeki engel ekonomik değil gideceği ülkede kendine uygun bir çevre ve fiziksel yapının oluşmamış olmasıdır.

Türkiye de Yaşlı ve Engelli Turizmi

Dünyada yaşlı ve engelli kişiler üzerinde yapılan bazı araştırmalar da deneklerin yoğun olarak hayvanlardan, doğadan, kültür, tarih ve şehir turlarından hoşlandıkları görülmüştür. Türkiye bu beğeniler göz önüne alındığında büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada olması, tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapması, aynı anda 4 mevsimin yaşanılabilir olması, termal ve kaplıca kaynakları gibi bir çok sebepten dolayı Türkiye Engelli ve Yaşlı turistler için gezip görebileceği bir cazibe merkezi konumundadır.

bottom of page